www.filnet.cat | www.filnetnetworks.com

Contactar | Qui som | CAT | ESP

 

IMPLANTACIÓ DE L'AULA DIGITAL
INSTAL·LACIONS DE XARXA
CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT
ALTRES SERVEIS
INSTAL·LACIONS DE XARXA
ALTRES SERVEIS

 

FilNet realitza la certificació del cablejat estructurat

 

Un cablejat estructurat hauria de ser certificat, ja que la majoria de les errades a la xarxa són causades per una dolenta instal·lació del cablejat o per baixa qualitat dels connectors o altres materials utilitzats en l'instal·lació. Els fabricants emeten el certificat de qualitat del material utilitzat per a la instal·lació.

Amb un material adequat i una correcta instal·lació, podem procedir a realitzar la certificació del cablejat, que serà realitzada pels mateixos instal·ladors.
Una vegada certificada tota la instal·lació i complint aquesta amb la normativa europea vigent , es pot demanar als fabricants que ofereixin una ampliació de la garantia sobre l'instal·lació, proporcionant els resultats de la certificació.

La certificació es realitzarà conforme a la normativa europea de la instal·lació de cablejat estructurat EN50173.

UNE EN 50173

Aquesta norma europea ha estat aprovada per CENELEC ( Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica ) , el 2002-11-01 . Els membres de CENELEC estan sotmesos al Reglament Interior de/CEN CENELEC que defineix les condicions dintre de les quals ha d'adoptar-se , sense modificació , la norma europea com norma nacional.
Aquesta norma substitueix a la Norma Europea EN 50173:1995 i a la seva modificació A1:2000 i constitueix una revisió completa (està relacionada, però no és idèntica, a la Norma Internacional ISO/IEC 11801:2002 ) .

 

Resum normativa UNE EN

 

 

 

© 1995-2010 FilNet . Internet a mida per empreses. Atenció comercial Telf. 902 210 064 - Servei tècnic Telf. 807 488 021